Informatie voor patiënten

 

Op deze pagina vindt u informatie over chimere antigeen receptor (CAR) T-celtherapie.

 

Daarnaast bevat deze pagina video’s van CAR T-cel experts die deelnemen aan T2EVOLVE waarin zij zichzelf voorstellen, uitleggen waarom T2EVOLVE voor hen belangrijk is, vertellen over projecten waar zij aan werken en wat patiënten hiervan kunnen verwachten en wat meer uitleg geven over CAR T-cel behandeling in Europa.

TherapiefasenInformatie van de leden

Wat is CAR-T-celtherapie?

CAR T-celtherapie is een nieuwe vorm van immunotherapie om kanker te behandelen met behulp van de eigen T-cellen van de patiënt die via leukaferese worden verzameld of T-cellen van een donor. In Europa kunnen patiënten worden behandeld met CAR T-celtherapie als onderdeel van de standaardzorg of door deel te nemen aan een klinische studie. Momenteel zijn in Europa alleen CAR T-celtherapieën met eigen T-cellen van patiënten beschikbaar als standaardbehandeling voor de behandeling van hematologische kankers (d.w.z. niet als onderdeel van een klinisch onderzoek). Hoewel vaak slechts een enkele infusie met CAR T-cellen nodig is, is het behandeltraject intensief en bestaat het uit verschillende behandelingsfasen, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

 

Informatie van de leden

Michael Hudecek

In deze video stelt Prof. Dr. Michael Hudecek, klinisch wetenschapper aan het Universitair Ziekenhuis van Würzburg, Duitsland, T2EVOLVE Projectcoördinator en Directeur CAR-T Research Program, Cellular Immunotherapy for Malignant Diseases Max Eder Research Group’ CAR T-cell engineering, zich voor en vertelt hij onder andere over de huidige status van CAR T-celtherapie voor de behandeling van patiënten met multipel myeloom en waarom het belangrijk is om deel te nemen aan een klinische studie.

Ulrich Jäger

In deze video stelt prof. dr. Ulrich Jäger, hematoloog aan de Medische Universiteit van Wenen en hoofd van de klinische afdeling voor hematologie en hemostaseologie van het Algemeen Ziekenhuis Wenen, Oostenrijk, zich voor en vertelt hij over de huidige indicaties voor commercieel verkrijgbare CAR T-celtherapie, redenen waarom je niet in aanmerking komt voor CAR T-celtherapie als je de juiste indicatie hebt, en hoe T2EVOLVE helpt bij de ontwikkeling van deze nieuwe behandeling.

Marie José Kersten

In deze video stelt prof. dr. Marie José Kersten, hematoloog aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en medeoprichter van LYMMCARE (Lymfoom en Myeloom Centrum Amsterdam) en het Nederlandse LLPC-consortium dat zich richt op het uitvoeren van vroege klinische studies in Nederland, zich voor en spreekt zij onder meer over kwaliteit van leven en toxiciteit (bijwerkingen) op lange termijn na CAR T-celtherapie.

Elise Pennings

In deze video stelt Elise Pennings, promovenda aan de Amsterdam University Medical Centers en de Erasmus School of Health Policy and Management, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland, zich voor en vertelt zij over de huidige situatie met betrekking tot de toegang tot CAR T-celtherapie in Europa en hoe patiënten betrokken kunnen raken bij het T2EVOLVE project.

Share This